Tijden Spreekuur en Afspraken

Tijden Spreekuur:

Maandag 9:00 – 12:00 uur en 15:00 – 17:00 uur
Dinsdag 8:00 – 12:00 uur en 15:00 – 17:00 uur
Woensdag 8:00 – 12:00 uur  
Donderdag 9:00 – 15:00 uur  
Vrijdag 8:00 – 14:00 uur  

Toegankelijkheid van de telefooncentrale

Maandag 8:00 - 17:00 uur
Dinsdag 8:00 - 17:00 uur
Woensdag 8:00 - 13:00 uur
Donderdag 8:00 - 17:00 uur
Vrijdag 8:00 - 13:00 uur

Afspraak bevestigen
We verzoeken u om uiterlijk 7 tot 10 dagen van tevoren uw afspraak te bevestigen. Dit kan per telefoon, fax of e-mail. Bevestigt u niet, dan gaat uw afspraak niet door.

Afspraken buiten de openingstijden zijn op afspraak mogelijk. We vragen u vriendelijk om elke afspraak telefonisch te bevestigen. Kun u niet op een afspraak verschijnen, dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven.

Telefoon: + 49 (0)2562/915-1860
Fax: +49 (0)2562/915-1865
E-Mail: rupprecht@st-antonius-gronau.de

Eerste bezoek
De tijdsduur van een bezoek aan de praktijk is sterk individueel bepaald. De reden hiervoor is dat niemand vooraf precies weet om welk ziektebeeld het gaat of dat het wellicht om meerdere ziektes gaat. Wij streven ernaar om aan elk probleem de gewenste tijd en aandacht te kunnen schenken. De ervaring leert dat de gemiddelde duur van de onderzoeken tussen de 2 en 4 uur ligt. Houdt u dus minimaal rekening met deze tijdsduur.

Voorgeschiedenis
Brengt u alstublieft alle gegevens van eerdere onderzoeken (onder meer van uw huisarts) mee die relevant zijn voor het ziektebeeld (bijvoorbeeld allergietesten, uitslagen röntgenonderzoeken, röntgenbeelden, resultaten bloedonderzoek).

Premedicatie
Het is over het algemeen voldoende als u uw medicatieplan meebrengt. Gebruikt u echter medicijnen die u moet inhaleren (bijvoorbeeld een dosisaërosol of een poederinhalator) dan kan het nuttig zijn als u deze de eerste keer meebrengt. Het is dan mogelijk om de inhalatietechniek te bekijken en u eventueel ter plaatse te leren hoe deze beter kan worden uitgevoerd.

Verwijskaart
Wij zijn verplicht om patiënten die in Duitsland verzekerd zijn alleen te behandelen op vertoon van een geldige verwijskaart. Brengt u daarom, naast uw verzekeringskaart ook de verwijskaart van uw huisarts mee. In andere gevallen dient u een praktijktoeslag te betalen. Momenteel bedraagt deze € 10,--.

Als specialist zijn wij niet bevoegd om op te treden als huisarts.

Dringende afspraken en noodgevallen
Uw eerste aanspreekpunt is meestal uw huisarts. In gespecialiseerde praktijken heeft u vaak vanwege de grote vraag te maken met lange wachttijden voor een afspraak. We proberen, in het kader van onze spoedgevallenregeling, om patiënten die lijden aan ernstige acute symptomen onmiddellijk te onderzoeken en te helpen. Dat geldt met name bij een dreigende astma-aanval, een verslechterende situatie in verband met infecties, bij ernstige kortademigheid of pijn op de borst. Geeft u alstublieft telefonisch de urgentie van de situatie aan. Het is echter niet altijd mogelijk om via de telefoon de situatie goed in te schatten. Komt u daarom in geval van twijfel meteen naar de praktijk. We zullen ons best doen om u onmiddellijk te helpen.

Telefonisch contact met de arts
Het gesprek tussen arts en patiënt moet bij voorkeur ongestoord verlopen. Voor telefonische vragen kunt u daarom niet simpelweg worden doorverbonden naar de dokter. We vragen u wat dat betreft om uw begrip. Veel vragen kunnen overigens ook beantwoord worden door ons gekwalificeerd personeel aan de receptie. Indien nodig, zal de arts u terugbellen (meestal buiten het spreekuur).

Medische verslagen
De medische verslagen van een consult worden meestal meteen tijdens het gesprek tussen de arts en de patiënt via elektronische spraakherkenning opgemaakt. Ze zijn dus onmiddellijk klaar en kunnen worden doorgestuurd naar de huisarts. Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de verslagen van het slaaplaboratorium.